فارسی هشتم درس دوم موضوع خوب جهان را ببین

حجم فایل : 439.5 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 7
بنام خدا

فارسی هشتم درس دوم موضوع : خوب جهان را ببینکلمات کلیدی :
حدقه : کاسه ی چشم . جثّه : بدن . زر ناب : طلای خالص . نژند : اندوهگین و غمناک . گل کامکار: نوعی گل سرخ . تماثیل : جمع تمثال به معنی تصویرها . هجر : دوری. صورتگر : نقاش . دانش ادبی :
ارکان تشبیه : هر تشبیه از چهار رکن تشکیل شده است :
رکن اول مشبه نام دارد .یعنی چیزی که به چیزی دیگر تشبیه می شود .
رکن دوم مشبه به است. یعنی آن چه که به آن تشبیه صورت می گیرد . رکن سوم وجه شبه است یعنی شباهتی که بین مشبه و مشبه به وجود دارد .
رکن چهارم ادات تشبیه است یعنی کلمه ای که به وسیله ی آن شباهت برقرار می شود .
مثال : پرهای طاووس چون پارچه های زیبا پر نقش و نگار است .
رکن سوم و چهارم ممکن است از تشبیه حذف شود . گفت و گو :
طاووس در ادبیات فارسی نماد تلون و رنگارنگی است و البته زیبایی و در عین حال پاهای او همواره در سنت ادب فارسی به زشتی شهره بوده است .
خفاش نمادی از نابینایی و کوری در عین روشنایی است یا به تعبیری دیگر ، ندیدن حقایق آشکار.
فعالیت نوشتاری :
در زبان فارسی بین کلمه ها فاصله ای وجود دارد که رعایت نکردن آن باعث بدخوانی می شود . مثل :
او هر روز نامه ای می خواند...........................................او هر روزنامه ای می خواند تاریخ ادبیات :
نهج البلاغه : نام کتابی از امیرالمومنین است که سید رضی آن را جمع آوری کرده است و سه بخش اصلی دارد : خطبه ها ، نامه ها و کلمات قصار
قاآنی :از شاعران بزرگ عصر قاجاری است و کتاب مهم او «پریشان» است که به تقلید از گلستان سعدی نوشته شده است . پایان...